Cellplast

Cellplast är väl använd typ av isoleringsmaterial

En slags cellplast kan du se på bilden.

När du hör ordet cellplast så kanske du inte omedelbart vet vilken typ av plast som det rör sig om men ordet frigolit bör genast ge dig en bild av ett material som används för byggnation såväl som för badleksaker. Frigolit är namnet på ett känt varumärke som tillverkade cellplaster och det finns flera andra stora aktörer inom samma industri som har andra namn som inte har fått samma status. Man kan säga att cellplasten först och främst används i husgrunden där den isolerar men det finns också andra viktiga användningsområden.

Man brukar dela in cellplasterna i mjuka och hårda. De mjuka cellplasterna kan användas som stoppning i möbler eller som madrasser medan de hårda plasterna passar bra för isolering i väggar och för annan typ av byggnation. De hårda cellplasterna har också en skala av hårdhet och här brukar man dela in plasterna i två huvudgrupper.

Två typer av hård cellplast

De hårda cellplasterna tillverkas av polystyren och de brukar delas in i EPS och XPS. De här namnen beskriver tillverkningsmetoderna. Med EPS (Expanderad Polystyren) så brukar man få fram en vit cellplast som man kan använda för många olika syften där det inte krävs så stor hållfasthet. EPS varianten är nämligen lättare att bryta isär. XPS (Extruderad Polystyren) brukar komma i flera olika färger och den används för isolering och inom byggnation där man behöver en hårdare cellplast. Tillverkningsmetoden för XPS leder till att man får en skiva som har en massa hålrum. Man kan säga att den här plastskivan påminner lite om en schweizerost fast med mycket mindre hål förstås.

Fördelar med cellplast i grunden

Det är inte för inte som man använder sig av cellplast i husgrunder för det är inte bara så att det här ger god isolering. Med cellplasten så kan man också erbjuda en bättre hållbarhet och grunden kan få en längre livslängd. Det här gäller bara då man väljer den hårdare varianten, XPS, som även klarar av fukt. Sedan så är det förstås så att cellplastskivor kommer i olika tjocklekar och man måste få rätt tjocklek för att ge grunden ett fint stöd. När tjockleken är rätt så kommer cellplastskivan att hålla kylan som kommer underifrån borta från huset, och det vinner man mycket på vad gäller kostnader för uppvärmning av hemmet.

Som isoleringsmaterial så är cellplasten mycket bra att jobba med. Det att den står emot fukt är en stor fördel i de delar av hus där man kan behöva dränering som vid ytterväggar som ligger nära och under marken.

För att veta hur bra en skiva cellplast är så använder man sig av isolervärden. Man mäter detta i ett så kallat lambadvärde som när det är högt betyder att materialet är bra på att leda värmen. Det här betyder att man vill ha ett lågt värde så att man får den isolerande effekten. Det enda som inte är så fördelaktigt med cellplasten i byggnation är att den är lättantändlig och även leder till tjock rökutveckling då den antänds.