Skumgummi

Skumgummi kan användas till isolering bland annat.

Skumgummi är användbart till olika saker.

Vi lever i en värld som är full av skumgummiprodukter för det här är ett mycket praktiskt material som inte är särskilt farligt för miljön. Kommersiellt skumgummi är för det mesta gjort av naturellt latex eller av plastmaterialet polyuretan. Ordet latex får nog många att tänka på madrasser som ger ett perfekt stöd och som formar sig efter den kropp som ligger på madrassen men materialet är vanligt förekommande i många andra möbler och produkter. När det handlar om miljö och säkerhet så kan man inte säga att själva skumgummit är farligt. Det är snarare så att lösningsmedel som har använts under produktionen och som fortfarande sitter på gummit kan vara farligt så det är viktigt att man väljer skumgummiprodukter av hög kvalitet från företag som värnar om miljö och hälsa.

Mer om skumgummi

Skumgummits historia började i USA år 1929 då forskaren E.A. Murphys för företaget Dunlops räkning använde sig av en form av latex. Efter andra världskriget så började man använda sig av styren butadien plaster som ersättning för det naturliga skumgummit. Idag så är det vanligast att man använder sig av en bas gjord av polyuretan då man skapar olika produkter av latex. De vanligaste användningsområdena är:

  • Industrin
  • Byggnation
  • Transport
  • Möbler
  • Ljuddämpning
  • Golvbeläggning

Är skumgummit äkta?

Det finns alltså latex som är naturgummi som man får fram genom att använda sig av mjölksaften som finns i gummiträdet. Men hur vet man om det skumgummi som man har är äkta eller inte? Det kan faktiskt vara svårt att hitta naturligt såväl som syntetiskt gummi som verkligen består av just gummi. Ett enkelt test är att se på skumgummits fjädring. Om det är äkta gummi så kommer det genast att fjädra ut igen då man tar bort trycket. Det här är något att beakta då man till exempel ser på madrasser. När man får en blandning av olika typer av skumplaster så kan det till sist bli till en grop där man utsätter madrassen för konstant tryck eftersom fjädringseffekten med tiden minskar.

Fördelarna med skumgummit

Det finns väldigt många fördelar med skumgummi. Det här är ett enkelt material att hantera och när man har det i möbler så får man lätt rengöring och underhåll. Man använder också ofta det här materialet för byggnation och i det här sammanhanget så kan man se att det är bra med de ljuddämpande egenskaper som skumgummiplatsen har. Det är givetvis så att naturgummi kostar mer än det som man skapar med blandningar av olja och plast, men då man ska investera i något så viktigt som en madrass så kan det vara väl värt att välja det material som kommer att hålla längre. I andra sammanhang så kan man se att det konstgjorda skumgummit fungerar alldeles utmärkt och ger ett kostnadseffektivt material.